خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

خون آبی در رگ های یک زن ۲۵ساله

پزشکان استان پراویدنس، رود آیلند در امریکا، اخیراً خبر از ماجرای عجیب زن ۲۵ ساله ای دادند که خون وی پس از استفاده از داروهای حاوی یک عامل بی حسی مشترک، به رنگ آبی تیره تبدیل شده است.
طبق گفته های کادر پزشکی این زن، با شک

ایت از ضعف و خستگی عمومی و تنگی نفس به بیمارستان می رود، علائمی که باعث می شود کادر پزشکی برای او داروهای معمولی بیماریهای فصلی را تجویز کنند. اما پس از مصرف داروهای معمولی، خون این زن به وضوح به رنگ آبی در می آید. پزشکان این بیماری را «سیانوتیک» توصیف کردند، یک اصطلاح بالینی برای تغییر رنگ در پوست که بر اثر استفاده از بنزوکائین، ماده مؤثر در دندان درد نسبت داده شده است.
این زن گفته است:«شب قبل از مقادیر زیادی بنزوکائین موضعی برای دندان درد استفاده کرده بود.»
دکتر وارن که روی این موضوع تحقیق کرده است به سی ان ان گفت که قادر به تشخیص صحیح بیماری این زن است، زیرا او مدت ها قبل هم شانس دیدن یک بیمار سیانوتیک دیگر را داشته است. به همین دلیل وقتی زن آبی را دید، دقیقاً می دانست که چه چیزی را بخواهد. بنزوکائینی که او شب قبل استفاده کرده بود، بر اثر یک واکنش نادر باعث ایجاد بیماری به نام "متهموگلوبینمی" شده است.
پزشکان در مطالعه این مورد می گویند: «متموگلوبینمی بعد از قرار گرفتن در معرض تعدادی از داروها، از جمله داروهای بی حسی موضعی مانند بنزوکائین، از طریق مسیرهای متابولیکی که در افراد مختلف، متفاوت است، ممکن است رخ دهد که این عرضا غیرقابل پیش بینی است.»
اصولاً بنزوکائین مانع از انتشار خون غنی از اکسیژن به بافت می شود و این به نوبه خود باعث شده تا رنگ آبی تیره به دست آید.

0 نظرات: