خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

فهرست ثروتمندترین کشورهای جهان

بانک "کردیت سوئیس" رتبه بندی جدید خود از سرانه ثروت کشورها را منتشر کرد. ثروتمندترین کشورهای جهان
ثروتمندترین کشورهای جهان
متوسط ثروت یکی از مهمترین شاخص های مقایسه وضعیت زندگی مردم در کشورهای مختلف جهان با یکدیگر است. این شاخص از طریق تقسیم میزان کل تولیدات ناخالص داخلی یک کشور در طول یک سال بر جمعیت آن کشور به دست می آید. با این حال از آنجایی که این شاخص اختلاف بین درآمدهای مختلف را در نظر نمی گیرد، با انتقاداتی مواجه است و به همین دلیل این بانک سوئیسی کشورها را در دو دسته بر حسب سرانه ثروت و میانه ثروت رده بندی کرده است. 
میانه ثروت از طریق تقسیم توزیع ثروت به دو گروه با جمعیت برابر و محاسبه متوسط ثروت این دو گروه به دست می آید. برای مثال متوسط ثروت آمریکا که میزبان 41 درصد کل جمعیت میلیونرهای جهان است، هفت برابر سرانه ثروت این کشور است. 

بالاترین متوسط ثروت تا پایان سال 2018 

1-سوئیس:530 هزار و 224 دلار 
2- استرالیا:411 هزار و 60 دلار 
3-آمریکا:403 هزار و 974 دلار 
4- بلژیک:313 هزار و 45 دلار 
5- نروژ:291 هزار و 103 دلار 
6- نیوزلند:289 هزار و 798 دلار 
7- کانادا:288 هزار و 263 دلار 
8- دانمارک:286 هزار و 712 دلار 
9- سنگاپور:283 هزار و 118 دلار 
10- فرانسه:280 هزار و 580 دلار 

بالاترین میانه های ثروت تا پایان سال 2018 

1- استرالیا:191 هزار و 453 دلار 
2- سوئیس:183 هزار و 339 دلار 
3- بلژیک" 163 هزار و 429 دلار 
4- هلند:114 هزار و 935 دلار 
5- فرانسه:106 هزار و 827 دلار 
6- کانادا:106 هزار و 342 دلار 
7- ژاپن:103 هزار و 861 دلار 
8- نیوزلند:98 هزار و 613 دلار 
9- انگلیس:97 هزار و 169 دلار 
10- سنگاپور:91 هزار و 656 دلار

0 نظرات: