خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

خروج مشکوک مدیر شرکت لبنی از ایران به کانادا

یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای مدعی خروج رئیس صنایع شیر ایران از کشور شد.
هنوز صحت و سقم این خبر تائید و یا تکذیب نشده است.
فرار مشکوک مدیرعامل شرکت لبنی از ایران به کانادا
سلطانی در توئیتر خود نوشت: 
فرار مشکوک مدیرعامل شرکت لبنی از ایران به کانادا
فرار مشکوک مدیرعامل شرکت لبنی از ایران به کانادا

0 نظرات: