خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

بازداشت جوانی که در حمایت از زنان زندانی در متروی تهران گل اهدا می کرد..

«معین حاجی‌زاده» یکی از جوانانی که در روز جمعه یازده مردادماه در حمایت از «مژگان کشاورز، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی» در متروی تهران «گل» اهدا می کرد، ساعت ۱۵:۲۵ امروز به وقت تهران، هنگام خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
پنجشنبه ۱۷ مرداد

۹۸

0 نظرات: