خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

هادی رضوی، داماد وزیر کار، برای اجرای حکم زندان بازداشت شد

رسول قهرمان، نماینده دادستان در پرونده بانک سرمایه، خبر داد که هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و
رفاه اجتماعی برای اجرای حکم ۲۰ سال زندان بازداشت شده است.
آقای قهرمان خبر داد که هادی رضوی شامگاه دوشنبه برای اجرای حکم زندان بازداشت و به زندان منتقل شده است.
وی به ۲۰ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
محمدهادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران، متهم شده که ۲۱۱ میلیارد تومان وام از چند بانک گرفته و آن را بازنگردانده است.
احسان دلاویز، دیگر متهم این پرونده، به «جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی» به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
هادی رضوی و محمد‌علی هادی یکی از دیگر متهمان پرونده

0 نظرات: