خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

بازگشت به دنیا پس از مرگ!

مستند «کمی تا رهایی» (تجربه های بازگشت به دنیا پس از مرگ) مستندی جذاب و زیبا درباره افرادی که به طریقی از دنیا رفته اند و در دنیا نبوده اند و بعد دوباره به دنیا بازگشته اند و از تمام چیزهایی که دیده اند ، می گویند.
این مستند را پروانه طالبی برای کانال اردوی شبکه جهانی سحر دوبله کرده است.
این مستند کاری است از محمد فریدونی که پیش از این

برای کانال کردی شبکه سحر تهیه و پخش شده بود.
مستند «کمی تا رهایی» امروز هفدهم مرداد ساعت 17:25 به وقت تهران از کانال اردوی شبکه سحر پخش می شود. تکرار آن فردا ساعت 5:48 بامداد و 11:20 خواهد بود.

0 نظرات: