خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

مخالفان سوری جنگنده رژیم اسد را سرنگون کردند

مخالفان سوری یک فروند جنگنده رژیم اسد را در جنوب ادلب ساقط کردند.

مخالفان مسلح رژیم اسد، یک فروند جنگنده «سوخو-22» متعلق به آن را در جنوب ادلب سوریه ساقط کردند.
این جنگنده توسط گروه عملیات
مشترک «فتح المبین» که از سوی مخالفین مسلح تشکیل شده، هدف قرار گرفته است.
محمد راشد، سخنگوی ارتش نصر اعلام کرده که این جنگنده در منطقه ثمانیه در جنوب ادلب هدف آتش ضد هوایی قرار گرفته و خلبان آن نیز اسیر شده است.

0 نظرات: