خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

پرستو صالحی در 41 سالگی ازدواج کرد + عکس

پرستو صالحی بازیگر 41 ساله کشورمان خبر ازدواج کردنش را منتشر کرد

پرستو صالحی ازدواج کرد

پرستو صالحی ازدواج کرد.
این بازیگر 41 ساله با انتشار عکسی خبر ازدواجش را اعلام کرد.
پرستو صالحی نوشت:
*****
1 / 1 / 2019 ? ❤️

عکس منتشر شده توسط پرستو صالحی
عکس منتشر شده توسط پرستو صالحی

0 نظرات: