خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

کوه زیبای فوجی در ژاپن + عکس

شکل و شمایل زیبای کوه فوجی در ژاپن که شباهت زیادی به یک مخروط متقارن دارد، به عنوان نمادی از کشور ژاپن شناخته شده و پیوسته در نقاشی ها و عکس ها دیده می شود.

 کوه فوجی ژاپن

0 نظرات: