خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

عکس؛ اینهم عاقبت غنی‌سازی از زبان زیباکلام

زیباکلام: جناب ظریف افزایش غنی‌سازی فایده‌‌ای هم دارد؟
ایران پرس نیوز

0 نظرات: