خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

آتش سوزی در زیر دریایی تحقیقاتی روسی..

این حادثه در محدوده آب های روسیه اتفاق افتاد. دستگاه به تحقیق و بررسی فضای طبیعی و عمق اقیانوس بر اساس منافع ناوگان دریایی نظامی روسیه مشغول بود. آتش سوزی طی اندازه گیری عمق سنجی اتفاق افتاد.
ملوانان به خاطر مسمو
میت از استشمام گاز ناشی از آتش سوزی کشته شدند. این وزارت خانه افزود که آتش به واسطه اقدامات فداکارانه تیم مهار شد.
در حال حاضر این دستگاه در پایگاه دریایی نظامی سورمورسک قرار دارد. تحقیقات در خصوص حادثه توسط فرماندهی اصلی نیروی دریایی روسیه کنترل می شود.

0 نظرات: