خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

زیباترین دختر اروپا از جهان رفت+عکس

نشریه Mirror، دیانا میلویکوویچ که بلگر مشهور، برنده کانکور ملکه زیبائی 2009 صربستان و ملکه زیبائی "اروپا-2014"  نسبت مرض سرطان عاید حال اش  شده بود، بعد از شش سال مقابله جان به حق د

اد.

0 نظرات: