خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

فیلم؛ پول مردم ایران در دست مزدوران حوثی

اینجا یک ایستگاه رادیویی در یمن است (تحت کنترل حوثی های وابسته به ج.اسلامی ایران) و این پول ها قرار است به حزب الله لبنان داده شود.

0 نظرات: