خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

آدم ربایی کوی سعدی در روز روشن+ عکس

فیلم های دوربین مداربسته این بار صحنه ترسناک ربودن یک زن جوان در روز روشن را ثبت کرد. سکانس هایی که حالا به یک ویدیوی پربازدید در فضای مجازی تبدیل شده است. زن جوانی درحال گذر از یکی از کوچه های اهواز است. دو خودروی پراید سفید از مقابل رد می شوند و پشت آنها یک سمند خاکستری با سرعتی کم عبور می کند. وقتی خودروهای پراید از آن جا رد می شوند، خودروی سمند، راهش را کج می کند و سد راه زن جوان می شود؛ زن جوانی که سراسیمه و با ترس فرار می کند. سرنشینان این خودروی سمند که دو نفر هستند، از خودرو پیاده می شوند و به سرعت این زن را تعقیب می کنند. آنها دست بردار نیستند. زن جوان که بشدت ترسیده، مقابل یک خانه که کنارش هم خرابه است، می ایستد. دو سرنشین خودروی سمند، این زن را گرفته و در روز روشن او را سوار خودرو می کنند. راننده هم با سرعت از آن جا متواری می شود. بعد از رفتن این آدم رباهاست که چهار مرد خود را به داخل کوچه می رسانند، اما دیر می رسند و کسی نمی تواند مانع این آدم ربایی شود.
دوربین مداربسته یکی از خانه های اطراف سکانس به سکانس این آدم ربایی عجیب را ضبط کرده و حالا این فیلم در فضای مجازی دست به دست می چرخد؛ فیلمی که پلیس اهواز هم به آن واکنش نشان داد و اعلام کرد که مسببان این حادثه تحت تعقیب قرار دارند و به زودی هم دستگیر می شوند. با این حال، پلیس این حادثه هولناک را آدم ربایی نمی داند و معتقد است که آن چه قبل از غروب سه شنبه در محله کوی سعدی اهواز رخ داده است، صرفا یک سرقت بوده است.

0 نظرات: