خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

بازداشت عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران

شاپور احسانی‌راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شد.
روز دوشنبه ۷ مرداد حدود ساعت ۱۲ ظهر نیروهای امنیتی با یورش به محل کار شاپور احسانی‌راد، او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
تلگرام «اتحادیه آزاد کارگران ایران» در خصوص این عضو هیئت مدیره خود نوشته‌است؛ “وی نماینده سابق کارگران نورد پروفیل ساوه و از اعضای هییُت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی (بستا) است.”
شاپور احسانی راد بعد از بازنشستگی با توجه به سطح
نازل مستمری بازنشستگی از روز ۶ اردیبهشت ماه در بخش مدیر داخلی یک مجتمع مسکونی مشغول به کار شده بود که مأمورین امنیتی در همان محل کار وی را دستگیر کرده و با خود برده اند.
شاپور احسانی راد از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران، مشاور قانونی کارگران اعتصابی لوله و نورد صفا، نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه و نماینده ۱۰۰۰ کارگر در شکایت از صندوق سازمان تامین اجتماعی بود.
او پیش از این بارها بازداشت و با احکام زندان و شلاق مواجه شده‌بود.
در ماه های اخیر برخی اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت و احضار شده‌اند و فشار بر فعالان کارگری افزایش یافته‌است.
جعفر عظیم زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد و برای پروین محمدی، ناهید خداجو، نسرین جوادی، فرهاد شیخی، هادی سلیمانی و مهدی فخری نیز پرونده های قضایی تشکیل شده‌است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران دستگیری شاپور احسانی راد را محکوم کرده و از تشکل‌های کارگری و نهادهای بین المللی خواسته است خواستار آزادی تمام کارگران بازداشتی شوند.

0 نظرات: