خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

دستگیری یک "جاسوس" خارجی در استان یزد

یک مقام محلی از دستگیری یک شهروند اوکراین در استان یزد ایران خبر داد.
فرماندار اردکان، خبر داده است که یک شهروند اوکراین به علت فیلمبرداری از "اماکن حساس" در منطقه خرانق استان یزد دستگیر شد
ه است.
به گفته فرماندار اردکان، فرد دستگیرشده در حال فیلمبرداری با "هلی‌شات" بوده است. هلی‌شات یک نوع وسیله تصویربرداری هوایی است.
این مقام دولتی جزییات زمان و محل دقیق بازداشت را اعلام نکرد.

0 نظرات: