خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

صدای اصلاح طلب قلابی در "بی بی سی" خفه شد

صدای اصلاح طلب قلابی در "بی بی سی" خفه شد

اصلاح طلب کریه المنظر با خنده های چندش آورش: دیگر در هیچ برنامه BBC شرکت نخواهم کرد
عطاءالله مهاجرانی در توئیتی نوشت: برخی دوستان و نیز کامنت گزاران پرسیده اند، وقتی BBC فارسی در باره تمامیت ارضی و وحدت سرزمینی ایران، از واژگان و ادبیات تجزیه طلبان تروریست استفاده می‌کند، آیا موجه است که من در برنامه‌های BBC به عنوان مهمان شرکت کنم؟! نقد و اشکال واردست، دیگر در هیچ برنامه BBC شرکت نخواهم کرد.
این در حالیست که سفیر جمهوری اسلامی در لندن گفته: بی بی سی فارسی نمی‌تواند یک شبکه خبری مستقل باشد، چون هزینه های آن از بودجه عمومی کشور تامین می شود، بنابراین فعالیت آن تحت نظارت دولت انگلیس است.

0 نظرات: