خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

حمله به دفتر رهبرى كليساى صربستان

مردی با حمله به دفتر رهبرى كليساى صربستان در بلگراد دو نفر را گروگان گرفت.
 به نقل از tanjug، مردی با هفت تیر وارد ساختمان دفتر رهبرى كليساى صربستان در بلگراد شده و با گروگان گرفتن دو کارمند خواستار 200 هزار یورو شد. پلیس توانست فرد مهاجم را بازداشت کند.
هشدار اسقف اعظم روسیه از نزدیک شدن نشانه های آخر دنیا

هشدار اسقف اعظم روسیه از نزدیک شدن نشانه های آخر دنیا
این حادثه در روز چهارشنبه اتفاق افتاد. مرد چهل دو ساله‌ای که پیش از این در کلیسا خدمت میکرد وارد ساختمان شده و با گروگان گرفتن دو حسابدار خواستار دویست هزار یورو شد.
یکی از افراد حاضر در محل این حادثه گفت: او نمی‌دانست که پولی در آنجا وجود ندارد، صحبت درباره حسابداری است که در آن دو کارمند در دفتر نشسته و با برگه‌ سر وکار دارند.
لازم به ذکر است که اتاقی که مهاجم به آن حمله کرده است، در نزدیکی محل پذیرش دفتر رهبرى كليساى صربستان واقع شده است. یک واحد پلیس ویژه، ساختمان اسقف را محاصره کرد و وارد مذاکره یکساعته با مرد مسلح شد. پس از مذاکره فرد مهاجم در جریان یک عملیات بازداشت شد.

0 نظرات: