خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

اولین سکه ی یک دلاری که در سال ۱۷۴۹ توسط آمریکا ساخته شد

این سکه همچنین به عنوان گرانترین سکه دنیا شناخته میشود!چرا كه در یک حراجی به قیمت 10میلیون دلار فروخته شد.

0 نظرات: