خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

هزینه ده برابری بیمه نفتکش های ژاپنی برای عبور از تنگه هرمز

روزنامه Sankei شرکت های ژاپنی با برخی دشواری ها در حمل و نقل محصولات نفتی به خاطر تشدید اوضاع در تنگه هرمز روبرو شده اند. به طور مثال هزین
ه بیمه نفت کش ها به ده برابر در مقایسه با بهای آن تا قبل از بحران رسیده است.
بر اساس اطلاعات این روزنامه در ماه های اخیر، بیمه گران تعرفه را از 0.025 درصد تا 0.25 درصد قیمت کشتی طی یک بار عبور از این تنگه رسانده اند. بدین ترتیب اگر قیمت نفت کش 10 میلیارد ین (92 میلیون دلار) است ، شرکت باید 230 هزار دلار بپردازد نه 23 هزار دلار که قبلا پرداخت می کرد.
ضمنا، آنها باید مسیر حرکت خود را تغییر دهند تا از سواحل ایران دورتر شوند. نفت کش هایی توسط شرکت های ژاپنی بیمه شده اند، همچنین باید از تنگه هرمز با حداکثر سرعت حرکت کنند که هزینه سوخت آنها را نیز بالا برده است. برای ژاپن این کانال ارسال محصولات نفتی کلیدی و مهم است و تقریبا 80 درصد مواد خام از کشورهای خلیج فارس از آن عبور می کنند.

0 نظرات: