خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

قوي ترين پولهاى جهان.....

بدانید تمام پنج کشور اول جهان از لحاظ دارا بودن پول قدرتمند
به صورت سلطنتى اداره میشوند و از این پنج کشور چهار کشور در منطقه و همسايگى ايران هستند که به ترتیب زیر می باشند!


۱.دینار امير نشين کویت(KWD)
هر یک دینار کویت معادل 3.33 دلار آمریکا میباشد و به این ترتیب گرانترین پول جهان در حال حاضر به شمار میرود.

۲.دینار أمير نشين بحرین(BHD)
هر یک دینار بحرین معادل 2.65 دلار آمریکا میباشد که به این ترتیب دومین پول گرانقیمت جهان میباشد

۳.ریال سلطنتى عمان(OMR)
هر یک دینار عمان معادل 2.60 دلار آمریکا است

۴.دینار سلطنتى اردن(JOD)
هر یک دینار اردن معادل 1.41 دلار آمریکا است

۵.پوند سلطنتى انگلستان(GBP)
و بالاخره هر یک پوند انگلیس معادل 1.39 دلار آمریکا است.

0 نظرات: