خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

دفتر ولنجک احمدی نژاد پلمب می شود!

آقای فتاح دفتر ولنجک احمدی نژاد هم متعلق به بنیاد است ان شالله بعد از پلمپ دانشکده خبر نوبت دفتر احمدی نژاد است. فتاح از همان روز نخست ریاست در بنیاد مستضعفان آستین بالا زده است تا سرو سامانی به و
ضعیت آشفته این بنیاد بدهد.

0 نظرات: