خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

سبد هزینه خانوار به هفت میلیون تومان رسید

زینه خانوار در خردادماه سال جاری به حدود هفت میلیون تومان رسیده است.
رقم دقیق سبد هزینه را خبرگزاری ایلنا معادل شش میلیون و ۹۰۸ هزار و ۷۳۷ تومان گزارش کرده است.

این در حالی است که سبد معیشت خانوار در اسفندماه سال ۹۷ سه میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شده بود.
خبرگزاری ایلنا خبر داد که گروه کارگری شورای عالی کار، درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار را به وزارت کار ارائه داده است.
پیش از این نیز سه تشکل مستقل کارگری در بیانیه مشترکی خواستار تعیین هفت میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۹۸ شده بودند.
حداقل حقوق کارگری برای سال ۹۸ یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی اعلام کرد که حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد از جمعیت ایران در سال ۹۷ زیر خطر فقر قرار گرفته‌اند.
تفاوت بین دو رقم ۲۳ تا ۴۰ درصد به دلیل سناریوهای مختلف و تفاوت در نحوه محاسبه خط فقر است

0 نظرات: