خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

حمله خامنه ای به اروپا و انگلیس خبیث

خامنه ای امروز با حمله شدید به کشورهای اروپايی گفت: الان در قضایای بین ما و اروپایی‌ها، علت اینکه مشکلات باقی میماند، تکبر آنهاست. حالا که ما
شروع کردیم به کاهش دادن تعهدات، آن‌ها می‌آیند جلو. خب پُرروها! شما که به یازده تعهدتان عمل نکردید؛ حالا ما تازه شروع کردیم به کم کردن تعهدات و این فرایند قطعاً ادامه پیدا خواهد کرد.
خامنه ای افزود: در بین این توقعات بی‌مورد، انگلیس خبیث دزدی دریایی میکند و کِشتی ما را میدزدد؛ جنایت میکنند و شکل قانونی به آن میدهند.
خامنه ای در ادامه با لحنی تهدیدآمیز گفت: جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن نظام، این خباثت‌ها را بی‌جواب نمیگذارند و در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهد داد.
خامنه ای گفت: آفت بزرگ دولت‌های غربی تکبر آن‌ها است. اگر مقابل آن‌ها کشور ضعیفی باشد این تکبر کار خود را میکند، اما اگر کشوری باشد که واقعیت آن‌ها را دید و شناخت و ایستاد، آن‌ها زمین میخورند.
خامنه ای در باره نقض تعهدات برجامی هم گفت: ما تازه شروع کردیم به کم کردن تعهدات و این فرایند قطعا ادامه پیدا خواهد کرد.

0 نظرات: