خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

رابطه عاشقانه ستاره فوتبال 53 ساله با دختر 22 ساله!!

رابطه عاشقان
ه روماریو با زنی که 31 سال از او کوچک‌تر است

روماریو اسطوره فوتبال برزیل جدا از مسائل فوتبالی به خاطر شخصیت خاصی که در دنیای فوتبال دارد به شهرت رسیده است.
روماریو 53 ساله که از رابطه با چهار زن مختلف صاحب شش فرزند شده است، چند ماهی است که با زنی وارد رابطه شده که 31 سال از او کوچک تر است. یک دانشجویی رشته اقتصاد در دانشگاه فلوریانوپولیس در برزیل به نام آنا کارولینه نازاریو.

پاپاراتزی ها در روزهای اخیر تصاویری از این زوج منتشر کرده اند و به نظر می رسد که رابطه این زوج بسیار داغ است.

آنا کارولینه در صفحه اینستاگرامش در مورد روماریانو نوشته است:"عشق، هیچ چیز در این زندگی اتفاقی نیست، همیشه یک دلیلی وجود دارد. افراد به دلیلی وارد زندگی همدیگر می شوند و تو هم به من عشق ورزیدن را یاد دادی. حسی که من به تو دارم ترکیبی از عشق، غرور و اراده است."

روماریو در حال حاضر به دور از فوتبال و در دنیای سیاست حضور دارد. او در ریودوژانیرو به عنوان نماینده مجلس فعالیت کند.

0 نظرات: