خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

روحانی؛ اقدام جدید FATF نگران‌ کننده است

معاون حقوقی روحانی گفته: FATF سه اقدام علیه جمهوری اسلامی را بازگردانده / اینکه FATF ضمن تمدید تعلیق
، اعلام کرده اقدامات تقابلی بیشتر در آینده انجام می‌دهد، نگران‌کننده است؛ متاسفانه قدم‌به‌قدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی هستیم.
جنیدی افزود: باید ببینیم در جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام چه اتفاقی می‌افتد. نمی‌توانم ارزیابی کنم چه تصمیمی اتخاذ می‌شود
گزارش قبلی: کارگروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست هفتگی خود در پاریس فرانسه تصمیم گرفت که تعلیق اقدامات متقابل علیه رژیم ایران را برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید کند و به جمهوری اسلامی برای تکمیل تعهداتش تا ماه اکتبر زمان داد.
ایسنا به نقل از فاکس بیزینس نوشت:وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنش به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه رژیم ایران ضمن متهم کردن جمهوری اسلامی به پولشویی تهدید کرد که در صورت عدم تطابق با راهنمای جهانی مقابله با پولشویی، نظام مالی رژیم ایران به زودی با اقدامات تنبیهی بیشتری مواجه خواهد شد.

0 نظرات: