خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

لاکچری های زمان قاجار! + عکس

استعمال قلیان توسط یک تاجر ثروتمند در اصفهان مربوط به سال
۱۲۹۰

0 نظرات: