خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

آمار وحشتناک طلاق! + عکس

انتشار آمار نگران کننده درباره وضعیت طلاق در کشور سوژه طنز شهرونگ شد.
آمار وحشتناک طلاق! + عکس
248354_527

0 نظرات: