خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

کاخ ناصرالدین شاه ۱۴۰۰ سال بعد! + تصویر

بالا: کاخ ناصری در روستای شهرستانک البرز با حضور ناصرالدین‌ شاه ، پایین: همان کاخ ۱۴۰ سال بعد
کاخ ناصرالدین شاه 1400 سال بعد! + تصویر

0 نظرات: