خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

فرودگاه استانبول نامزد «فرودگاه سال» شد

فرودگاه استانبول در بین 10 نامزد برتر «فرودگاه سال» مجله فرودگاه‌های بین‌المللی قرار گرفت.


 
فرودگاه استانبول نامزد «فرودگاه سال» شد


فرودگاه استانبول در بخش «فرودگاه سال» جوایز «انتخاب خوانندگان 2019» که توسط مجله فرودگاه‌های بین‌المللی برگزار می‌شود، در بین 10 نامزد برتر قرار گرفته است.
شرکت «IGA» که مدیریت فرودگاه استانبول را برعهده دارد، با انتشار این خبر در حساب رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این فرودگاه به عنوان یکی از ده نامزد برتر بخش «فرودگاه سال» معرفی شده است.
بر اساس اعلام مدیریت شرکت فرودگاه بین المللی استانبول، این رای‌گیری از طریق لینک صورت می‌گیرد.
داده‌های سازمان فرودگاه‌های دولتی ترکیه نشان می‌دهد که در 5 ماه امسال 39 میلیون و 719 هزار و 547 مسافر از طریق سه فرودگاه استانبول سفر کرده اند. این سفرها از طریق 275 هزار و 878 پرواز صورت گرفته است.

0 نظرات: