خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

۱۰۰ سالگی سیتروئن

از ژیان در ایران تا خودروهای بدون راننده. سیتروئن از تاثیرگذارترین خودروسازان جهان است که فعالیتش در ایران هم سبب شکل گرفتن شرکت خودروسازی سایپا شد

0 نظرات: