خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

خودداری چین از صادرات قطعات یدکی اتومبیل به ایران

ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران اظهار داشت: «چین از تحویل قطعات یدکی خودرو‌های خارجی به ایران خودداری می‌کند. درحالی‌که عدم تامین این قطعات
به معنای ارائه نکردن خدمات پس از فروش است».

به گزارش خبرگزاری «تسنیم» وی در ادامه همچنین تصریح کرد:

«چین رقیب اقتصادی آمریکاست اما به دلیل تهدیدهایی مانند قطع روابط تجاری از تحویل قطعات طفره می‌رود. 80 درصد قطعات موردنیاز برای تولید برخی خودروها، وارداتی است. در شرایط کنونی که واردات انجام نمی‌شود تولید این خودروها ممکن نیست».

0 نظرات: