خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

هوک: ایران برای فریب مردم جهان در باره قدرت نظامی‌ خود از فتوشاب استفاده می‌کند

برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز شنبه 8 ماه ژوئن در یک پیام ویدئویی که در صفحه عربی وزارت امورخارجه آمریکا منتشر شد، گفت، رژیم ایران با استفاده از فتوشاپ اذهان عمومی مردم جهان درباره توانایی نظامی‌اش فریب می‌دهد.
هوک در ویدئویی که در صفحه گفت، ایران تصاویر مربو
ط به پرتاب موشک‌های خود را با فتوشاپ ساخته تا نشان دهد که ظرفیت‌های موشکی‌اش را افزایش داده است.
او در ادامه این ویدئو افزود:«ایران علاوه‌براین، تصاویر هواپیماهای قدیمی را هم دستکاری و تلاش کرده تا آنها را به جای جت‌های جنگنده رادار گریز جدید جا بزند.
ایران در ماه فوریه سال جاری ادعا کرد که دست به یک آزمایش «موشکی بالستیک جدید موفقیت‌آمیز» انجام داد و ویدئویی از آن را نیز منتشر کرد رستاده ویژه آمریکا در امور ایران، اخیرا در مصاحبه‌ای با العربیه گفت، واشنگتن به فشار علیه ایران ادامه خواهد داد تا این کشور به رفتار خصمانه خود در منطقه پایان دهد.
وی افزود:« آمریکا هیچ فرقی میان ایران و شبه نظامیان دست نشاهده آن که آنها را مسلح کرده فرقی قائل نیست».

0 نظرات: