خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

عکس هایی متفاوت از آزاده صمدی

آزاده صمدی بازیگر 40 ساله کشورم
ان عکس های جدیدی از خودش را در صفحه شخصی اش منتشر کرد

عکس های جدید آزاده صمدی

آزاده صمدی بازیگر کشورمان عکس های جدیدی از خودش را منتشر کرده است.
آزاده صمدی نوشت:
*****
زندگی نمایشی است که هیچ تمرینی برای آن وجود ندارد.
پس آواز بخوان، اشک بریز، بخند و با تمام وجود زندگی كن!
قبل از آن‌که نمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان برسد
.
"چارلی چاپلین"


عکس جالب آزاده صمدی
عکس جالب آزاده صمدی

عکس جدید آزاده صمدی
عکس جدید آزاده صمدی

0 نظرات: