خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

کارگران هفت‌ تپه از رژیم ایران شکایت کردند

کارگران هفت‌ تپه از رژیم ایران شکایت کردند

کارگران هفت‌تپه از جمهوری اسلامی به سازمان جهانی کار شکایت کردند
گروهی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با ارسال نامه‌ای به کمیته آزادی سازمان جهانی کار، از بازداشت فعالان کارگری د

ر ایران شکایت کردند.
به گزارش «کانال مستقل کارگران هفت تپه»، این کارگران در نامه خود اشاره کرده‌اند که در چند ماه اخیر، حدود ۵۰ نفر از کارگران این کارخانه به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند.
نویسندگان همچنین با اشاره به ادامه بازداشت برخی فعالان کارگری، به «شکنجه تا سر حد مرگ» اسماعیل بخشی در زمان بازداشت اشاره‌ کرده‌اند.
در این نامه با اشاره به پخش فیلمی با عنوان «طراحی سوخته» از «اعتراف»های اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان، آمده است که این سه «در حالی که توسط وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات اهواز زیر فشارهای جسمی و روانی قرار گرفتند مجبور به اعتراف‌های کذب و اجباری در مقابل دوربین شدند.»
کارگران امضاکننده این نامه خواستار «ثبت رسمی» شکایت خود از دولت ایران، بررسی آن در تشکیلات بین المللی کارگری و نیز کمیته آزادی و همچنین «بازخواست و سوال» دولت به دلیل این اعمال شدند.
در حال حاضر اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی‌فر و ساناز اله‌یاری از جمله متهمان مرتبط با پرونده اعتراض‌های کارگران شرکت هفت تپه هستند که در بازداشت به سر می‌برند.
عسل محمدی و علی نجاتی دیگر متهمان این پرونده هستند که هم اکنون با قید وثیقه آزادند.

0 نظرات: