خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

پسر چای فروشی که بخاطر چهره اش یک مدل سرشناس شد! عکس

پسر جوانی که یک چای فروش ساده بود بخاطر چهره خاص و زیبایش به شهرت رسیده و حالا به عنوان مدل و بازیگر فعالیت می کند

پسر چای فروش که مدل شد

ارشدخان جوان 18 ساله پاکستانی تا همین چند ماه پیش چای فروش بود.
با انتشار عکسهایش در فضای مجازی چشمهای زیبایش سوژه جهانی شد و باعث مشهور شدن و وارد شدنش به صنعت بازیگری و مدلینگ شد.

عکس منتشر شده از پسر چای فروش قبل و پس از به شهرت رسیدن
عکس منتشر شده از پسر چای فروش قبل و پس از به شهرت رسیدن

0 نظرات: