خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

۲۵ دختر و پسر در یک مهمانی در گرگان بازداشت شدند

دادستان مرکز استان گلستان گفت: ۲۵ دختر و پسر در یک میهمانی مختلط شبانه در حالیکه پوش
ش نامناسب داشتند و مشروبات الکلی مصرف کرده بودند بازداشت شدند.
وی افزود: این افراد در یکی از خانه‌های ویلایی مسیر ناهارخوران بازداشت شدند و از صاحب منزل ده‌ها لیتر مشروبات الکلی دست ساز و چندین بطری مشروبات خارجی کشف شد.

0 نظرات: