خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

تیراندازی در اتوبان چمران تهران ..

سرهنگ تقی افرند در خصوص این خبر گفت :موضوع به صورت ویژه دردستور کار پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ قرار گرفت  ودرکوتاه ترین زمان  ، محل اختفا ضاربان در منطقه کردان کرج شناسایی و روز جاری  در یک عملیات غافلگیرانه ضارب به همراه 10نفر از همدستانش دستگیر
شد .
لازم به توضیح است که در  تیراندازی مورخه ۲۶  اسفند ۱۳۹۷ دراتوبان چمران نرسیده به پل نصر    سرنشینان خودزو عبوری از جمله کودک ۵  ساله مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند .

0 نظرات: