خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

رئیس جمهور فرانسه از نسرین ستوده دعوت کرد..

امانوئل مکرون از نسرین ستوده برای عضویت در شورای مشورتی برابری جنسیتی دعوت کرد
ريیس‌جمهوری فرانسه از این فعال دربند ایرانی دعوت کرده است، برای
بهبود وضعیت زنان به عضویت شورای مشورتی برابری جنسیتی گروه ۷ درآید.
نامه امانوئل مکرون مبنی بر این درخواست از نسرین ستوده را وکیل سفارت فرانسه در تهران به رضا خندان، همسر این وکیل و مدافع حقوق بشر داده است.
شورای مشورتی برابری جنسیتی گروه ٧ در سال ۲۰۱۸ به ریاست دوره‌ای کانادا تشکیل شد. در سال جاری میلادی فرانسه ریاست دوره‌ای گروه ٧ را برعهده دارد.

0 نظرات: