خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

قطع همکاری دانشگاه بلژیک با دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران گفته: همکاری دانشگاه لوون بلژیک با دانشگاه تهران به‌دلیل بازداشت یک استاد دوتابعیتی ایرانی-بلژیکی این دانشگاه در ایران قطع شده‌است.
به گزارش ایسنا، محمود نیلی احمدآب
ادی بدون نام بردن از استاد بازداشت شده در ایران، گفت این بازداشت به دلیل مسائل سیاسی بوده‌است.
به گفته رئیس دانشگاه تهران در سفر اخیر وزیر علوم به بلژیک، دانشگاه‌های آن کشور به بازداشت این استاد اعتراض کرده‌اند و این موضوع برای جامعه دانشگاهی آن‌ها بسیار اهمیت دارد.
پیش از این نیز بسیاری از دو تابعیتی‌هایی که برای شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی یا سخنرانی در نشست‌های مختلف به ایران سفر کرده بودند توسط دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده‌اند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در دومین گزارش خود راجع به وضعیت حقوق بشر ایران که روز چهارشنبه ۸ اسفند در چهلمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد به بازداشت شهروندان دوتابعیتی نیز اشاره کرده‌است.

0 نظرات: