خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

هشدار قاضی دادگاه هدایتی به برخی ورزشکاران

رئیس شعبه سوم دادگاه جرایم اقتصادی با بیان اینکه برخی هدایای هدایتی به اشخاص از محل عواید حاصل از جرم است، گفت: شاید برخی افراد از منشا پول منتقل شده مطلع نباشند، اما اقدامات مراجع قضایی در ضبط و استرداد اموال، طبق قانون پولشویی انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، سید اسد الله مسعودی مقام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در روز‌های اخیر برخی چهره‌های ورزشی اعلام کرده‌اند پولی که از هدایتی گرفته‌اند هدیه بوده است، نظر دادگاه چیست؟ گفت: اگر عایدات حاصل از جرم در بحث بزه پولشویی در قالب انتقال و هدیه مد نظر باشد، قابل رسیدگی است.
وی گفت: درست است که شاید برخی افراد از منشا پول منتقل شده مطلع نباشند، اما اقدامات مراجع قضایی در ضبط و استرداد اموال، طبق قانون پول شویی انجام می‌شود.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی درباره منبع پول‌ها نیز گفت: تحقیقات و بررسی‌ها در دادسرا انجام شده و بخشی از این پول‌ها از عواید حاصل از جرم است که به دیگران منتقل شده و قطعاً باید پاسخگو باشند.
مسعودی مقام در پایان درباره اینکه آیا جلسات دادگاه حسین هدایتی ادامه دارد؟ گفت: سه شنبه جلسه بعدی دادگاه است و احتمالا یک جلسه دیگر برای اخذ آخرین دفاع برگزار شود.

0 نظرات: