خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

آشتی کردن مارادونا با همسر سابقش پس از خیانت نامزد جوانش! عکس

بازگشت دیگو آرماندو مارادونا به همسر سابقش

چند روز پیش بود که دیگو آرماندو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین در صحبت هایی خبر جدایی اش از روسیو اولیوا، نامزد جوانش را تائید کرد. حالا و طبق گزارش منتشره در رسانه های آرژانتینی، دن دیگو با ورونیکا اوخدا، همسر سابقش و مادر دیگیتو، پسر کوچولویشان آشتی کرده است.
بدین ترتیب زندگی پرجنجال دیگو مارادونا باسورپرایز جدیدی همراه شده است.
برنامه تلویزیونی ایتروسوس در گزارش خود، شایعه آشتی کنان مارادونا با خانم اوخدا را تائید کرده. طبق این گزارش، مارادونا حالا به همسر سابقش و مادر کوچکترین فرزندش بازگشته است.

مارادونا و خانم ورونیکا اوخدا 8 سال با هم زندگی کردند و دقیقا زمانی که خانم اوخدا باردار بود، دن دیگو او را رها کرد و با روسیو اولیوای جوان نامزد کرد.


مارادونا در کنار پسرش و همسر سابقش ورونیکا اوخدا
مارادونا در کنار پسرش و همسر سابقش ورونیکا اوخدا
حالا دیگیتو فرناندو، پسر خانم اوخدا شش ساله است و در طول این سالها، زیاد پدرش را ندیده بود. در طول سالهایی که دیگو مارادونا با روسیو زندگی می کرد، روسیو به مارادونا اجازه نمی داد تا با همسر سابقش و پسرشان دیدار کند و این تبدیل به موضوعی جنجالی در زندگی دن دیگو شده بود. در طول این مدت دیگیتو با بیماریهای متعددی دست و پنجه نرم می کرد ولی مارادونا به ندرت به او سرمی زد.

اما حالا اینطور به نظر می رسد که مارادونا قصد دارد تا نبودش را برای پسر کوچکش جبران کند. طبق گزارشهای منتشره، ورونیکا و پسرش با دیگو به مکزیک خواهند رفت. مارادونا در حال حاضر هدایت دورادوس مکزیک را برعهده دارد و به زودی همسر سابقش و دیگیتو نیز در مکزیک به او ملحق خواهند شد.

خود مارادونا دراین رابطه گفته :« ورونیکا باید اینجا در آرژانتین بماند و مراقب دیگیتو باشد تا روند درمان او به خوبی طی شود. ولی اینطور نیست که دیگیتو تا یک ماه و نیم دیگر پدرش را نبیند؟ ممکن است ورونیکا، پسرم و فیزیوتراپش را به مکزیک ببرم.»

0 نظرات: