خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

سگ قاتل صاحبش را کشت و خورد+تصاویر

پلیس هند اعلام کرد که سگ  یک مزرعه داری در منطقه روستایی «هاریانا» حدود یک ساعت مشغول خوردن صاحب خود بوده که ماموران از راه رسیده و سگ را از جسد دور کرده اند.
قربانی «مانی رام» سگ سیاه رنگ خود به نام «ببر» را برای محافظت از مزرعه اش خریداری کرده بود اما هرگز تصورش را نمی کرد که این سگ نگهبان روزی بلای جانش شود.
به گزارش پلیس مامورن با سنگ و چماق سگ را از جنازه این مرد نگون بخت دور کرده اند.
«جاگ دیپ دوهان» از پلیس منطقه گفت:« هیچ کس نمی خواست به خاطر رفتار پرخاشگرانه سگ به این حیوان نزدیک شود. سگ بسیار وحشی و خطرناک بود و ماموران با زنجیر حیوان را به
اداره پلیس منتقل کردند.»
 ---
سگ قاتل صاحبش را کشت و خورد+تصاویر
سگ قاتل صاحبش را کشت و خورد+تصاویر
سگ قاتل صاحبش را کشت و خورد+تصاویر
سگ قاتل صاحبش را کشت و خورد+تصاویر

0 نظرات: