خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

آمریکا خواهان آزادی موسوی و کروبی شد

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای در مورد اعتراضات سال 88 و محصوران منتشر و خواستار آزادی آنان شد.

سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد: حصر موسوی و کروبی و رهنورد متناقض با قوانین و تعهدات بین المللی است و ما آن را محکوم می کنیم.
در ادامه بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: آمریکا از حکومت ایران می‌خواهد که به تعهدات بین‌المللی خود احترام بگذارند و این افراد را آزاد کند.

0 نظرات: