خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

پرتاب اولین ماهواره مخابراتی عربستان سعودی

اولین ماهواره مخابراتی عربستان سعودی به نام SGS1 از «گویان فرانسه» واقع در آمریکا
ی جنوبی با موفقیت به فضا پرتاب شد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، این ماهواره، خاورمیانه، شمال آفریقا، اروپا، آفریقای زیرصحرا و آسیای میانه را با برای اهداف تجاری پوشش خواهد داد.
ماهواره مخابراتی SGS1 با همکاری شهرک علم و تکنولوژی عبدالعزیز عربستان سعودی و شرکت لاک‌هد مارتین ایالات متحده آمریکا ساخته شده است.

0 نظرات: