خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

سوژه شدن نگین معتضدی بخاطر تیپ عجیبش! عکس

نگین معتضدی در افتتاحیه سریال رقص روی شیشه

عکس جدید نگین معتضدی باعث سوژه شدن وی در فضای مجازی شده است.
این بازیگر 33 ساله در افتتاحیه سریال رقص روی شیشه حضور یافت.
نوع تیپ و پوشش نگین معتضدی باعث شده است که کاربرای فضای مجازی به تمسخر وی بپردازند.

تیپ نگین معتضدی در افتتاحیه سریال رقص روی شیشه
تیپ نگین معتضدی در افتتاحیه سریال رقص روی شیشه

0 نظرات: