«سید مهدی طالقانی» فرزند مرحوم آیت الله طالقانی، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برن
ا در خصوص "حذف نام پدرش از خیابان طالقانی" گفت: در مصاحبه ای که با یک سایت داشتم سوالشان این بود که این داستان عکس آقای طالقانی چه بوده است. من گفتم، برداشتن عکس آقای طالقانی از خیابان اصلا در دوران آقای حناچی اتفاق نیافتاده و ربطی به ایشان ندارد. همه خانواده از اینکه عکس و یا مجسمه ای از پدر جایی باشد، مخالف بوده و هستند. حتی در میدان طالقانی کرج هم اصرار داشتند تندیس ایشان را بگذارند اما گفتیم، همان اسم کافی است.
او ادامه داد: بنیاد شهید اصرار کرد که عکسی از پدر در خیابان طالقانی داشته باشیم که ما موافقت کردیم و زیباسازی هم موافقت کرد. جای مناسبی گیر نیامد جز همان محلی که این عکس کشیده شد. رضایت کامل از مالک خانه گرفته و این عکس کشیده شد. تصویر کشیدن عکس روی دیوار، بدون اجازه زیباسازی امکان ندارد اما زیبا سازی بدنبال این کار بود. چند ماه پیش دیدیم عکس را پاک کردند، ابتدا فکر کردیم شاید می خواهند ساختمانی ساخته شود و اعتراض هم نکردیم. اما دیدیم عکس یک شامپو را جای عکس پدر گذاشتند. تا آن زمان که عکس شامپو نیامده بود ما اعتراضی نداشتیم. گفتیم داستان شامپو چیست گفتند صاحب خانه رضایت نداشته است. ما هم گفتیم، صاحب خانه رضایت نداشته عکس اقای طالقانی باشد اما رضایت داشته عکس فلان شامپو بر روی دیوار باشد این چه حرفی است که می‌زنید؟!
طالقانی بیان کرد: ما گفتیم عکس آقای طالقانی را نمی خواهد بکشید اما عکس تبلیغتان را هم بردارید. در جلسه ای که با اقای ضرغامی در زیباسازی داشتم، گفتند می گردیم و جای مناسب پیدا می کنیم که گفتم نمی خواهد جایی را پیدا کنید. توهین است که عکس ایشان را بردارید و به جایش عکس شامپو برای تبلیغ بگذارید. آنها قول دادند و قرار شد، این اتفاق ظرف دو روزه بیافتد اما دو ماه زمان برد. من اقای حناچی را در بهشت زهرا دیدم که می خواستم به ایشان موضوع را بگویم اما آقای یزدانی، معاون ایشان گفتند نگویید من خودم موضوع را حل می کنم.
او گفت: در نهایت پس از مدت ها دیدیم که تبلیغ را برداشتند که البته چهارچوبش هست و بحثی هم نداریم.  این سوال را خبرنگار یک سایت از من کرد و من گفتم طالقانی در دل و جان مردم ایران است و همه مردم ایران ایشان را دوست دارند، شما چه اسم و عکس آیت الله طالقانی را بگذارید و یا بردارید. آیت الله طالقانی از دل مردم ایران بیرون نمی رود، حتی اگر دوست دارید بیاید اسم ایشان را از روی خیابان هم بردارید. اینکه به نقل از من گفته شده به شهردار تهران پیشنهاد می دهم تا اسم پدرم را از روی خیابان طالقانی بردارد، صحت ندارد و درست نیست.
طالقانی در پایان افزود: البته کار خوبی سازمان زیباسازی در سالگرد آیت الله طالقانی انجام داد که تشکر کردیم اما این کار اشتباه و غلط بود.