خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

تجمع جمعی از معلولان و کارمندان در مقابل مجلس

جمعی از توانخواهان ایران صبح روز یکشنبه ۱۶ دی ماه مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به نبود حداقل دستمزد بیمه توانبخشی و حق پرستاری تجمع کردند.
به گزار
ش خبرگزاری‌های داخلی، تجمع‌کنندگان خواستار اجرای قوانین مرتبط بودند و این پرسش را داشتند که بودجه سال آینده مرتبط با امور توانبخشی چقدر است و آنها چه میزان به امکانات اجتماعی دسترسی خواهند داشت.
همچنین صبح امروز صدها تن از کارمندان صندوق بیمه کشاورزی در مقابل سازمان استخدامی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
آنها در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی دست به تجمع زده و خواستار استخدام رسمی خود هستند. این کارمندان پیش از این نیز بارها به تهران آمده و تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.

0 نظرات: