خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

عکس های جدید سحر بی نیاز مانکن و دختر شایسته ایرانی!

سحر بی نیاز مانکن سرشناس ایرانی

سحر بی نیاز مدل سرشناس ایرانی است که در کانادا
زندگی می کند.
وی در سال 1365 در ایران بدنیا آمد و در کودکی به همراه خانواده اش به کانادا مهاجرت کرد.
سحر بی نیاز در سال 2012 به عنوان ميس يونيورس كانادا انتخاب شد.
در ادامه عکس های جدید سحر بی نیاز را مشاهده می کنید.

سحر بی نیاز در سفر به لندن
سحر بی نیاز در سفر به لندن

چهره سحر بی نیاز
چهره سحر بی نیاز

عکس جدید از سحر بی نیاز
عکس جدید از سحر بی نیاز

0 نظرات: