خبرهای کوتاه........ کرونا در ایران؛ شمار جان باختگان از مرز 14 هزار نفر گذشت....تداوم انفجارها در ایران؛ این بار در پست برق نیروگاه اصفهان
Mecca crane collapse: 107 dead at Saudi Arabia's Grand Mosque....Get behind Corbyn, Labour MPs told....India restaurant blast: Police search for shopkeeper

یورو و اتحادیه اروپا در آستانه فروپاشی است...

یک کارشناس یونانی تاکید کرد فروپاشی ­یکپارچگی اروپا اتفاقی دور از ذهن نیست.
  با آغاز سال 2019 و با توجه به وجود اختلاف های دائمی در اتحادیه اروپا، اقتصاددانان برجسته آینده پول واحد اتحادیه اروپا را هدف بررسی دقیق و موشکافانه قرار داده اند. آنها مع

تقدند زیان های این واحد پول مشترک بیش از منافع آن بوده است.
استاوروس ماورودیس، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه مقدونیه، در مصاحبه با اسپوتنیک در پاسخ به پرسشی درباره موفقیت پروژه استفاده از یورو گفت: به اعتقاد من این پروژه از ابتدا دردسرساز بود. این یک داستان موفق نبود بلکه درواقع ثابت شده است که داستان یک شکست بود. به کارگیری یورو بخشی از پروژه یکپارچگی اروپا بود که از نظر من پروژه ای امپریالیستی محسوب می شد.
این کارشناس اقتصاد سیاسی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا فروپاشی یورو به معنی فروپاشی اتحادیه اروپاست، گفت احتمال فروپاشی یا از بین رفتن یکپارچگی اروپا و واحد پول مشترک آن دور از انتظار نیست.
وی در ادامه درباره پیامدهای چنین اتفاقی گفت: احتمالات زیادی وجود دارد؛ شاید میان کشورها رقابت ها و اختلافات زیادی بروز پیدا کند و این مسئله نه تنها برای اروپا بلکه برای کل جهان خیلی ناگوار خواهد بود.
این نکته را باید مد نظر داشته باشیم که هر دو جنگ جهانی از اروپا آغاز شدند. جنگ دیگر هم می تواند ناشی از فوران یا ظهور یک جنبش اجتماعی، به ویژه جنبش های کارگری باشد که چشم انداز اروپا را تغییر دهد. برای آنکه چنین سناریویی به واقعیت تبدیل شود، اتحادیه اروپا و واحد پول مشترک آن باید نابود شوند. نه یکپارچگی اروپا و نه اتحاد پولی فرآیندهایی نیستند که بتوانند به شیوه ای پیشرونده اصلاح شوند.
وی در انتها تاکید کرد: تاکنون تمام تلاش ها حتی تلاش های محدود هم در این زمینه ناکام مانده اند.

0 نظرات: